Sự kiện

NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2022 - TECHFEST MEKONG 2022

Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 - TECHFEST Mekong 2022 với chủ đề “Khát vọng vùng đất Chín Rồng” được tổ chức vào ngày 19 – 20 tháng 10 năm 2022 tại thành phố Cần Thơ. Chương trình được tiếp sóng trực tiếp trên Fanpage Techfest Mekong và website www.techfestmekong.vn.

  •   Sự kiện bắt đầu từ 19/10/2022
  •   Nền Tảng Triển Lãm Online www.techfestmekong.vn
  •   Hotline 0292 3 83 66 77
NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2022 - TECHFEST MEKONG 2022